Personale

Vi er 4 bedemænd i forretningen. Dan Holm Kristensen, Alice Bolt-Jørgensen, Elin og Hans Ole Vester.

Vi skiftes til at have telefonvagten – ønsker pårørende at tale med en bestemt bedemand, er I naturligvis altid velkommen til at spørge efter det. Vi vil altid forsøge at efterkomme dette.

Hans Ole Vester
Eksamineret bedemand
Født: 1968

”I 1988 blev jeg uddannet salgsassistent i Nykøbing. Jeg arbejdede i tøjbranchen i syv år, inden jeg i 1995 blev graver ved Vejerslev Kirke. Som graver fik jeg lov til at opleve både præstens og bedemandens vigtige rolle i forbindelse med et dødsfald. Derfor tog jeg i 2001 springet og blev selvstændig bedemand. Trods mine mange år i branchen går jeg stadig til mit arbejde med stor ydmyghed, fordi jeg ved, at ikke to familier eller samtaler er ens. Af samme grund er det vigtigt for mig at danne en god og tryg relation med de mennesker, jeg hjælper.”

Elin Vester
Eksamineret bedemand
Født: 1968

”Ligesom Hans Ole er jeg uddannet salgsassistent i Nykøbing – dog først i 1993. Jeg arbejdede i butik indtil 1998. I 1999 kom jeg i lære som kontorassistent ved Sallingsund Kommune og arbejdede som sådan indtil 2006. Da min mand Hans Ole og jeg i 2006 købte Thisted Begravelsesforretning og Nors Begravelsesforretning kom jeg hjem at arbejde fuldtids. Indtil da havde jeg blot hjulpet Hans Ole, når han havde brug for assistance. Jeg føler, jeg har fundet min rette hylde i begravelsesforretningen. Jeg finder mit arbejde som bedemand enormt meningsfuldt, fordi jeg her får lov til at hjælpe familier i en sårbar situation på en meget konkret måde. Det er både en stor ære og et stort ansvar.”

Dan Holm Kristensen
Eksamineret bedemand
Født: 1978
Bopæl: Vesløs

”Siden jeg i 1999 blev uddannet som salgsassistent i Frederikshavn, har jeg arbejdet både i restaurationsbranchen og senest som graver ved Øsløs Kirke. I 2017 besluttede jeg mig for at skifte erhverv, fordi jeg ønskede at hjælpe pårørende godt igennem den første tid efter et dødsfald. Jeg ser det som et stort privilegium at være bedemand, og bestræber mig hver dag på at udføre mit arbejde så godt som muligt – uanset om jeg taler med pårørende, synger afdøde ud eller koordinerer med præsten, kirkekontoret, stenhuggeren, blomsterhandleren eller graveren.”

Alice Bolt-Jørgensen
Bedemandsassistent
Født: 1971
Bopæl: Sjørring

”Jeg er relativ ny i faget og har været i sidemandsoplæring som bedemand siden oktober 2020. Det er en spændende proces at lære et nyt fag at kende. Jeg er egentlig uddannet arkæolog og har arbejdet med det i mange år. Men jeg fik lyst til at skifte til et erhverv, hvor de menneskelige relationer er i højsædet. Det jeg godt kan lide ved at være bedemand er, at kunne være en god hjælp når nogen har mistet. I den situation kan det være svært at overskue alt det praktiske. Man har brug for en, der har overblik og samtidig har god tid til at lytte.”