Personale

Vi er 4 bedemænd i forretningen. Dan Holm Kristensen, Kirsten Nielsen, Elin og Hans Ole Vester.

Vi skiftes til at have telefonvagten – ønsker pårørende at tale med en bestemt bedemand, er I naturligvis altid velkommen til at spørge efter det. Vi vil altid forsøge at efterkomme dette.

Hans Ole Vester
Eksamineret bedemand
Født: 1968

”I 1988 blev jeg uddannet salgsassistent i Nykøbing. Jeg arbejdede i tøjbranchen i syv år, inden jeg i 1995 blev graver ved Vejerslev Kirke. Som graver fik jeg lov til at opleve både præstens og bedemandens vigtige rolle i forbindelse med et dødsfald. Derfor tog jeg i 2001 springet og blev selvstændig bedemand. Trods mine mange år i branchen går jeg stadig til mit arbejde med stor ydmyghed, fordi jeg ved, at ikke to familier eller samtaler er ens. Af samme grund er det vigtigt for mig at danne en god og tryg relation med de mennesker, jeg hjælper.”

Elin Vester
Eksamineret bedemand
Født: 1968

”Ligesom Hans Ole er jeg uddannet salgsassistent i Nykøbing – dog først i 1993. Jeg arbejdede i butik indtil 1998. I 1999 kom jeg i lære som kontorassistent ved Sallingsund Kommune og arbejdede som sådan indtil 2006. Da min mand Hans Ole og jeg i 2006 købte Thisted Begravelsesforretning og Nors Begravelsesforretning kom jeg hjem at arbejde fuldtids. Indtil da havde jeg blot hjulpet Hans Ole, når han havde brug for assistance. Jeg føler, jeg har fundet min rette hylde i begravelsesforretningen. Jeg finder mit arbejde som bedemand enormt meningsfuldt, fordi jeg her får lov til at hjælpe familier i en sårbar situation på en meget konkret måde. Det er både en stor ære og et stort ansvar.”

Kirsten Nielsen

Kirsten Nielsen
Bedemandsassistent
Født: 1976
Bopæl: Skarum

Igennem mit job som graver ved Alsted og Sdr. Dråby Kirker er jeg blevet meget fascineret af det meningsfulde arbejde, som en bedemand udfører. Det er en ære for mig at få lov til at hjælpe pårørende i en sårbar tid. Jeg vil gøre mit allerbedste til at møde folk i fuld respekt, hvor de er i deres sorg, og være behjælpelig med at gøre afskeden mindeværdig og lige i afdødes ånd.