Din lokale bedemand - svarer døgnet rundt

Priser

Uanset hvordan højtideligheden ønskes sammensat, så er den personlige kontakt vigtig for os, for igennem dialog og en god snak får vi alle ønsker vendt og har derfor nemmere ved at give det totale overblik – også økonomisk, så der ikke efterfølgende dukker noget op, som ikke var oplyst på forhånd.

Hvad koster en begravelse?

Prisen på en begravelse eller bisættelse er sammensat af flere elementer. Der er den pris, bedemanden skal have for sit arbejde. Derudover er der udgifter til blomster, gravsten, annoncer mv. Udgifter som mange vælger at lade indgå i bedemandens regning, men som selvfølgelig også kan betales direkte til den pågældende leverandør eller forretning. Den sidste del af udgiften til en begravelse eller bisættelse er udgifter til krematoriet og/eller kirkegården.

Oftest sender krematoriet regningen dirkete til bedemanden, mens nogle kirkegårde sender regningen til bedemanden og andre kirkegårde sender regningen direkte til de pårørende. De priser, vi beskriver her, gælder for bedemandens egne ydelser. De øvrige priser giver vi eksempler på. Vi vil altid hjælpe familien med at få et overblik over de samlede udgifter, når vi kender familiens behov.

Vores priser

Honorar for ordning og assistance:
3.350 kr. I vores honorar indgår rådgivning og vejledning ved samtale samt ordning af div. papirer til myndigheder, kontakter og koordinering af begravelsen eller bisættelsen. Samtalen kan være hos os i en af vores forretninger eller i hjemmet – alt efter hvad der passer den enkelte bedst. I prisen indgår tillige en pris for at stå til rådighed 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen året rundt.

Polstring og levering af kiste:

650 kr. Kisterne bliver polstret med træuld og olieret folie i bunden. Herover kommes en hvid bomuldspolstring.

Kisteilægning på plejehjem eller i hjemmet:

650 kr. for en person. Skal der en medhjælp med koster det 650 kr. ekstra. Familien vil ofte på plejehjemmet eller i eget hjem kunne hjælpe ved kisteilægningen, så det ikke er nødvendigt at have en medhjælp med.

Kørsel med rustvogn:

Startprisen er 1.150 kr. for de første 20 km. Herefter er prisen 24 kr. pr. km. Der er tillæg for planlagt lørdagskørsel på 500 kr. Altså hvis man f.eks vælger at beramme en bisættelse til en lørdag.

Transport af blomster:

Hvis blomster evt. skal flyttes fra en kirke eller et kapel til en kirkegård er prisen 600 kr. pr. tur (indenbys) og 900 kr. pr. tur (udenbys indtil 20 km.)

Kørsel med urne:

Fra krematoriet til den pågældende kirkegård 650 kr. Det er muligt for familien selv at hente urnen på krematoriet.

Kistepriser:

Se vores udvalg her.

Urnepriser:

Se vores udvalg her.

Priser, hvor vi formidler et salg gennem andre leverandører:

Familien vælger som udganspunkt selv den leverandør, vi skal formidle salget igennem. Hos nogle af disse leverandører får vi en provision for at formidle salget. Udgangspunktet er, at familien vælger leverandør, samt at prisen ikke er dyrere end hvis familien selv foretager købet.

Priseksempel 1

Eksempel 1 – Bisættelse

Død på Thisted Sygehus. Højtidelighed fra Thisted Sygehuskapel (en hverdag).

Eksempel:

 Kiste, glat hvid
 6.250,-
 Urne
 720,-
 Honorar
 3.350,-
 Polstring og levering af Kiste
 650,-
 Kørsel til krematorium i Holstebro
 2.590,-
 Levering af urne på kirkegård
 650,-
 I alt til bedemanden inkl. moms
 14.210,-

Hertil kommer ofte en regning på: blomster, annonce, gravsten, mindesammenkomst, kremering, portørassistance, kirkegård.

Priseksempel 2

Eksempel 2 – Begravelse

Død i eget hjem. Kirkelig handling fra lokal sognekirke med kapel og kirkegård.

Eksempel:

 Kiste, glat hvid
6.950,-
 Honorar
 3.350,-
 Polstring og levering af Kiste
 650,-
  Assistance ved kisteilægning (Hvis ikke de efterladte ønsker at hjælpe kommer vi to + 650,00)
 650,-
 Kørsel fra hjem og til kapel op til 20 km
 1.150,-
 I alt til bedemanden inkl. moms
 12.750,-

Hertil kommer ofte en regning på: blomster, annonce, gravsten, mindesammenkomst, portørassistance, kirkegård.

Priseksempel 3

Eksempel 3 – Bisættelse

Død i eget hjem/plejebolig. Højtidelighed fra lokal kirke.

Eksempel:

 Kiste, glat hvid
 6.250,-
 Urne
 720,-
 Honorar
 3.350,-
Polstring og levering af Kiste
 650,-
Assistance ved kisteilægning. (Hvis ikke de efterladte ønsker at hjælpe kommer vi to + 650,00)
 650,-
Kørsel fra hjem og til kapel op til 20 km
 1.150,-
Kørsel til krematorium i Holstebro 69 km
 2.326,-
Levering af urne på kirkegård
 650,-
I alt til bedemanden inkl. moms
 15.746,-

Hertil kommer ofte en regning på: blomster, annonce, gravsten, mindesammenkomst, kremering, portørassistance, kirkegård.

Eksempler på priser:

Priser på blomster kan være fra 25 kr. for en enkelt rød rose til mange tusinde kroner. De fleste vælger en kistedekoration til omkring 1.500 kr. Vi vil altid koordinere pyntning med den, af jer valgte, blomsterhandler.

Gravsten koster fra omkring 5.000 kr. og opefter. For mange er det et individuelt valg, som skal stå i mange år. Familien skal oftest til stenhuggeren for at vælge gravsten. Vi er gerne behjælpelige med tilføjelse på en eksisterende sten. Prisen for en tilføjelse af navn og data på en eksisterende sten koster typisk mellem 3.500 kr. og 5.000. Prisen afhænger af antal bogstaver/tegn samt bogstavstype. Desuden koster det, hvis de eksisterende bogstaver/tegn skal pudses/males op.

Annoncer:

Vi hjælper ofte familien med annoncen til avisen. Prisen på annoncen er i de fleste aviser afhængig af størrelsen på annoncen, og koster typisk fra 1.000 kr. og opefter. Desuden spiller det også ind på prisen, om der er tale om en lokal avis eller en landsdækkende avis.

Mindesammenkomst:

Vi hjælper gerne med at formidle kontakten til et spisested, men det er ofte familien selv, som står for denne del. For kaffe/te, lagkage og kringle skal man regne med en kuvertpris på ca. 90 kr. og opefter.

Udlæg til krematorium og kirkegård:

En brænding på krematoriet i Holstebro, som er vores nærmeste krematorium, koster 2.695 kr. Denne regning bliver normalt sendt til os.

Regninger fra kirkegården sendes oftest direkte til familien. Kirkegårdenes priser er meget individuelle. Udgiften til kirkegården består af erhvervelse af gravsted, gravkastning/urnenedsættelse samt evt. vedligehold. Udgiften til kirkegården til vedligehold påløber, hvis man evt. ikke selv ønsker at stå for at holde gravstedet rent eller der på den pågældende kirkegård er obligatorisk vedligehold for den valgte gravstedsform.

Obligatorisk vedligehold vil sige, at man ved valg af en bestemt type gravsted, ikke selv må holde gravstedet rent, men skal betale kirkegården for renhold. På flere kirkegårde er det desuden blevet obligatorisk at betale for hækklipning omkring gravstedet.

Er man ikke medlem af folkekirken skal man være opmærksom på, at prisen på erhvervelse af gravsted er en del højere. Desuden er det forbundet med en udgift at benytte kapel samt evt. organist og sanger.
Vi hjælper med at undersøge, hvad prisen er det pågældende sted.

Som det kan ses af ovenstående, kan den samlede pris for en begravelse/bisættelse variere meget. Vi vil altid hjælpe familien igennem denne del og rådgive med de løsninger, der er de bedste for den enkelte familie.

Ofte vil boet kunne dække udgifterne til begravelsen/bisættelsen og betalingen går gennem boet. Er der ikke dækning i boet, skal bestilleren dække udgiften. Her hjælper vi med at søge midler hjem fra den offentlige begravelseshjælp eller andre steder, hvor der måtte være økonomisk støtte. Eksempelvis kan det være fra Sygeforsikringen Danmark eller Elysium Begravelsesopsparing.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller komme forbi en af vores forretninger og få en snak.

Vesters begravelsesforretning