Information vedrørende COVID-19

Din sikkerhed for god corona-adfærd

Det skal være trygt at bruge os, derfor følger vi Sundhedsstyrelsens COVID-19 anbefalinger nøje. På den måde passer vi på hinanden og hjælper med at minimere spredning af coronavirus.

  • Vi sørger for at vaske hænder tit eller bruge håndsprit
  • Vi sørger for at hoste eller nyse i ærmet
  • Vi undgår at give hånd
  • Vi sørger for at holde mindst 1 meters afstand til andre og mindst 2 meter til personer i øget risiko
  • Ved samtaler med pårørende bærer vi visir eller mundbind
  • I vores forretninger i Nykøbing og Thisted har vi øget opmærksomhed på hygiejne og rengøring. Det betyder, at overflader som mange rører ved, f.eks. dørhåndtag, armlæn, bordkanter og vandhaner rengøres ofte og grundigt.

Hvad betyder vores COVID-19 tiltag for dig?

Samtaler

Indtil forholdene normaliserer sig holder vi så vidt muligt samtaler med pårørende i forretningerne i Nykøbing og Thisted. Vi henstiller til, at der er så få personer til stede ud over bedemanden. Der er også mulighed for samtaler over telefonen. Samtaler i hjemmet er forsøgt undgået.

På den måde kan vi sikre at holde god afstand til hinanden.

 

Kisteilægning og udsyngning i eget hjem

Ved kisteilægning i eget hjem kommer vi to bedemænd. Vi bærer mundbind og engangshandsker. Vi henstiller til at der er så få pårørende til stede under kisteilægningen som muligt.

Ved udsyngning kan vi synge, hvis det er muligt at stå med minimum 2 meters afstand. Alternativt kan udsyngningen foregå uden for hjemmet. Her kan vi være op til ti personer forsamlet. Samme afstandskrav gælder inde som ude.

 

Kisteilægning og udsyngning på plejecenter

Ved kisteilægning på plejecenter kommer vi to bedemænd. Vi bærer mundbind og engangshandsker. I øjeblikket er der begrænset adgang for besøgende på plejecentrene. Derfor vil vi i samarbejde med pårørende og plejecenteret finde den løsning, som på bedst mulig vis sikrer en værdig flytning af afdøde.

 

Begravelse og bisættelse

Ved en højtidelighed i en kirke eller et kapel er det sundhedsmyndighederne, Kirkeministeriet og kirkens personale, der fastsætter de gældende vilkår for, hvordan højtideligheden kan afvikles. Herunder hvor mange personer, der må være til stede inde i kirken og uden for på kirkegården. I samarbejde med kirkens personale finder vi den bedste løsning for afholdelsen af begravelsen/bisættelsen.

Hos VESTERS følger vi udviklingen af COVID-19 situationen nøje. Det er din sikkerhed for, at du hos os får den bedst mulige rådgivning.

Læs Sundhedsstyrelsens generelle råd til forebyggelse af spredning af coronavirus her: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad